Saga Lambhaga
Hafberg Þórisson garðyrkjumaður, stofnaði Lambhaga árið 1979. Fyrirtækið er stærsti framleiðandi og seljandi á fersku salati og kryddjurtum í landinu.

Hafberg hefur hlotið fjölda viðurkenningar fyrir metnaðarfulla og framsækna starfsemi í framleiðslu Lambhaga. Allt frá árinu 1979 hefur Lambhagi boðið upp á nýræktaðar jurtir og salat úr héraði af ferskasta tagi. Fyrirtækið styðst við nýjustu tækni í sjálfbærri, vistvænni ræktun.

Lambhagi hefur verið verðlaunað fyrir framsækna nálgun sína og gæðastaðla við ræktunaraðferðir sem það kynnir nú fyrir erlendum samfélögum þar sem hráefnisþörfin fer vaxandi.

Viðurkenningar Lambhaga ehf.

  • Orkusalan veitti Lambhaga ehf. viðurkenninguna „Grænt ljós“  fyrir vistvæna orku árið 2019.
  • Hafberg Þórisson fékk síðan Hvatningarverðlaun garðyrkjunnar árið 2012 fyrir garðyrkjustörf sín.
  • Og síðan og ekki síst var Lambhaga ehf. veitt verðlaunin Fjöregg MNÍ á Matvæladeginum árið 2012 .

Helstu starfsmenn Lambhaga

Hafberg Þórisson, CEO
hafberg@lambhagi.is
Sími 895-4141

Magnús Þór Stefánsson, sölustjóri
sala@lambhagi.is
Sími 895-4144

Ásmundur Þórisson, sölufulltrúi
lambhagi@lambhagi.is
Sími 895-4140

Hauður H. Stefánsdóttir, markaðsstjóri
haudur@lambhagi.is
Sími 824-0825

Hjalti Lúðvíksson, landbúnaðarverkfræðingur
hjalti230151@gmail.com
Sími 897-2180

Hjörtur Óskarsson, tæknimaður
turi@internet.is
Sími 820-5771

Guðmundur Sigurþórsson, fjármálastjóri, MBA-HRM
gs@lambhagi.is
Sími: 896-9450

Starfsmannastefna Lambhaga
Lambhagi vill vera samkeppnishæfur og eftirsóttur vinnustaður.

Heilsa og vellíðan

Lambhagi leitast við að stuðla að almennri vellíðan og góðri andlegri, líkamlegri og félagslegri heilsu. Aukin vellíðan leiðir af sér aukin lífsgæði og ánægðari starfsmenn.

Öryggi og vinnuvernd

Lambhaga er umhugað um heilsu og öryggi starfsmanna sinna. Fyrirtækið bíður upp á örugga og heilsusamlega vinnuaðstöðu sem frekast er kostur og leggur áherslu á að starfsmenn verndi sjálfa sig, samstarfsmenn, utanaðkomandi aðila, vörur og búnað fyrir hvers konar skaða.
Einelti, ofbeldi, fordómar, kynferðisleg eða kynbundin áreitni líðast ekki hjá Lambhaga.

Tóbaksvarnir

Lambhagi ehf. er tóbaks- og reyklaust fyrirtæki þar sem starfsfólk notar ekki tóbak á vinnusvæði, í húsnæði, á lóð eða í merktum bifreiðum Lambhaga.

Persónuvernd

Lambhagi hefur einsett sér að tryggja áreiðanleika, trúnað og öryggi persónuupplýsinga sem fyrirtækið safnar.

Jafnrétti

Hjá Lambhaga eiga konur og karlar jafna möguleika til starfa. Við ákvörðun launa er þess gætt að einstaklingum sé ekki mismunað á grundvelli kyns, þjóðernis, kynþáttar, kynhneigðar eða trúarbragða. Starfsmenn njóta sömu kjara fyrir jafn verðmæt störf og sambærilega frammistöðu.
Leitast er við að gera starfsmönnum kleift að samræma starfskyldur sínar og fjölskylduábyrgð með gagnkvæmum sveigjanleika í vinnutíma eða annarri vinnuhagræðingu, eftir því sem við verður komið.

Opin samskipti

Upplýsingaflæði og opin samskipti milli eigenda og starfsmanna er mikilvægur þáttur í starfsmannastefnu Lambhaga. Því er það haft að leiðarljósi að starfsmenn fyrirtækisins séu vel upplýstir um verkefni sín, skyldur og ábyrgð. Að sama skapi leggjum við upp úr því að starfsmenn geti tjáð sig umbúðalaust við yfirmenn og stjórnendur fyrirtækisins. Samskipti byggi á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu milli fyrirtækisins og starfsmanna og starfsmanna sín í milli.

Ráðningar

Lögð er áhersla á fjölbreytta flóru starfsfólks, við ráðningar veljum við hæfustu einstaklingana í starfið með metnað, samvinnu, jákvæðni, heiðarleika og ábyrgð að leiðarljósi. Allir sem hefja störf fá fræðslu um starfsemina svo og markvissa starfsþjálfun.

Fylltu út neðangreint form til að sækja um starf hjá Lambhaga